1924 Sjømotorsprøyte "Sjøsprøyt I" tatt i bruk.
1925 Omlegging av branntelegraf til jordkabel påbegynt.
1925 Kontrakt om utrykning i Aker.
1926 Automobiliseringen avsluttet.
1926 13.februar Brann i Mogens Thorsens gate 11. Opptakt til nye bygningsvedtekter.
1931 9.juli Bystyrevedtak om bygging av ny hovedbrannstasjon på Hammersborg.
1935 15.mai Mannskapenes tjenestetid reduseres til 72 timer pr. uke.
1935 Tomten til ny hovedbrannstasjon erverves.
1936 1.januar Brannvesenets 75 års jubileum.
1936 Røykdykkertjenesten organiseres.
1937 7.oktober Grunnsteinnedleggelse for ny hovedbrannstasjon
1939 Det sivile luftverns branntjeneste organiseres.
1940 1.februar Eget luftvernkontor opprettes.
1940 februar februar Radioanlegg anskaffet og tatt i bruk.
1940 9.april-27.mai Luftvernets brannmannskap mobilisert og kasernert.
1940 27.mai Brannkorpset forsterket med 120 hjelpebrannmenn.
1940 Den nye hovedbrannstasjon delvis tatt i bruk.
1941 10.mars Hovedstasjonens vakt flyttes til den nye stasjon.
1941 5.august Telegrafanlegget omlagt og telegrafsentralen overført til den nye stasjon. 1941 Kurser holdt for 29560 brannvakter. 1942 mai Redningsvogn anskaffet og redningstjenesten organiseres. 1942 Fast røykdykkertjeneste med egen bil organisert. 1942 19.oktober Fast brannskole opprettet. Fra 1.desember Norges brannskole i Oslo brannvesens regi. 1942 Tomt til ny brannstasjon på Briskeby innkjøpt. 1942 25.september Flyangrep mot Victoria Terrasse. Av norske ble 8 drept og 67 såret. 1943 19.desember Eksplosjonsulykke på Filipstad. Av norske ble 36 drept og 219 såret. I slokkingen deltok ca.1600 mann. 1944 31.desember Flyangrep mot Victoria Terrasse. 1945 17.august Eksplosjonsulykke på Grønlibrygga. 41 personer drept, hvorav 2 norske. 108 såret. 1945 1.september Det sivile luftverns beredskap avvikles. 1946 7.november Moderniseringen av branntelegrafen avsluttet. 1947 30.juni Ny vaktordning (3-delt), 62 timer tjeneste pr. uke. 1947 1.desember Ledelsen av Norges brannskole går over fra brannsjefen til fast ansatt skolesjef.