Om oss

Brannmuseet blir drevet på frivillig basis med støtte fra Oslo brann- og redningsetat. Styret og alle som bistår jobben på brannmuseet er i all hovedsak pensjonert fra Oslo brann- og redningsetat. Etter mange år i brannvesenet har vi erfart både gode og vonde opplevelser og ikke minst er vi preget av den yrkesstoltheten som preger de ansatte i brannvesenet. Vi er stolte over brannvesenets historie, men vi er også opptatt av å forebygge branner og ulykker.

Leder:
Roy Larsen

Nestleder:
Aril Pedersen

Kasserer:
Nils Kristiansen

Sekretær:

Per Kristiansen

Styremedlem:
Iver Åge Iversen

Varamedlem:
Ivar Eriksen

Varamedlem:

Bjørn Thorsrud

Varamedlem:

Morten Bergh