Brannmateriell

Mannskapsvogn
Stigevogn
Slede

Det faste brannkorps første 10 år ligger i håndkraftsprøytens tidsalder.

Sprøytene ble betjent av 8-16 mann.

Fra 1870 og utover ble mekaniseringen innledet, først med dampsprøytene, og senere med mekaniske redningsstiger.

I 1870 leverte Nylands Verksted korpsets første sjødampsprøyte.

I 1874 kom de to første landsampsprøytene

Det ble kjøpt inn to landdampsprøyter fra Shand & Mason i London, De kunne yte hver 1150 liter vann i minuttet. Kastelengde 37 meter. Sprøytene veide 2 tonn og ble trukket av to hester. Oppfyringen tok 12-15 minutter.

I 1878 kom dampsprøyte nummer 3 til Grønland brannstasjon og i 1880 nummer 4 til Hegdehaugen brannstasjon.

For å betjene sprøytene ble det i 1875 ansatt tre maskinister.

Sjødampsprøyten trengte 10 minutter til oppfyring.

Sjødampsprøyten var i tjeneste helt fram til 1953 da den ble forært til Norsk Selskab til Skibbsbrudnes Redning som plasserte den ved sin opplagshavn på Lekerøya ved Risør.

En ny storbrann på Grønland i 1919 ga støtet til anskaffelse av en moderne motorsprøyte. «Sjøsprøyt 1» Fartøyet ble levert av Nylands Verksted den 11. september 1924 og kostet kr. 567.400.

I 1953 leverte Glommen Mek. Verksted en ny sjømotorsprøyte, «Sjøsprøyt 2».

Sjøsprøyt 1

Sjøsprøyt 2

Framskutt enhet

“Cyklerne skal staa færdige i Vagtlokalet for øieblikkelig

Udrykning av en dertil udtaget Mand av Vagten for hurtigst

mulig at begive sig til Brandstedet, hvor han efter evne yder

Hjælp indtil Hovedstyrkens ankomst, til hvem han afgiver

fornøden Melding.”