Brannstasjoner i Christiania/Oslo


Den gamle hovedbrannstasjonen

Brannvaktbygningen i Karl Johans gate 11 ble oppført 1854 til 1856 av arkitekt Christian H. Grosch og ble tatt i bruk som hovedbrannstasjon med kontor for branndirektøren, leilighet for overbrannmesteren, vognremisse, og vaktrom for mannskapene

Morgenbladet skrev mandag 7. januar:

«Byen har fått sin nye brannvakt og sin nye brannorganisasjon med flere brannvakter og stasjoner som er forbundet med telegraf.

Alt er beregnet på å begrense enhver oppkommen ildebrann til det minst mulige område».

Etableringen 1. januar 1861
I forbindelse med etableringen i 1861 skriver Aftenposten at den nye anordningen nå er satt i verk og at ingeniørkaptein J. Klingenberg har overkommandoen over brannvesenet. I tillegg til brannvakten i Christiania sentrum er det etablert to andre stasjoner, en på Grønland og en på Sagene. I tillegg er det ansatt 35 faste mannskaper foruten brannmesteren. Korpset er inndelt i 8 brigader under sin formann hvorav 4 brigader er stasjonert i «den egentlige by» *. De øvrige 4 brigader er fordelt mellom Grønland og Sagene. Samtlige mannskaper er med hensyn til avlønning inndelt i 4 klasser. 2 underbrannmestere med 16 spesidaler, 8 formenn med 14 spesidaler, mannskapene fikk mellom 10 og 12 spesidaler i måneden. I tillegg ble de ansatte tilbudt fri bolig i kaserne.

*Den egentlige by. Christiania utvidet sine grenser bare to år før etableringen av brannvesenet. I 1859 ble forstedene Gamlebyen, Grønland, Enerhaugen, Grünerløkka, Hammersborg og deler av Tøyen og Østre Sagene innlemmet i hovedstaden.


Grønland brannstasjon


Grønland brannstasjon – kombinert brann- og politistasjon
Tatt i bruk 1866
Grønland stasjon holdt de første seks årene til i leide lokaler i Grønlandsleiret 29. Opprettelsen av en brannstasjon på Grønland var nødvendig på grunn av den sterke befolkningsøkningen østover.
I 1860 var det nåværende Grønlandsleiret 32 blitt innkjøpt for bygging av en kombinert brann og politistasjon. Samtidig ble det også bygget en kirke og en skole på den samme eiendommen. Politiet flyttet ut i 1902 og brannvesenet kunne overta hele stasjonen.
Utvidet i 1878, 1890 og 1913
Grønland brannstasjon ble nedlagt i 1978

Brannmuseet i Oslo holder i dag til i disse flotte lokalene


Sagene brannstasjon


Sagene brannstasjon ble opprettet i 1861, samtidig med hovedstasjonen og Grønland. Stasjonen lå først i Maridalsveien 86 og ble i 1872 flyttet til Sagveien 23. Stasjonen lå i et typisk industriområde med Hjula veveri som en stor arbeidsplass ved Akerselva. På Sagene brannstasjon ble en av landets mest kjente revyskuespillere, Leif Juster født som sønn av en brannmann.
I 1914 flyttet man stasjon til Sandaker og tok med seg navnet. Sagene brannstasjon er fortsatt i drift og er Oslos eldste brannstasjon. I 2010 gjennomgikk Sagene brannstasjon en total renovering. Stasjonen framstår i dag nærmest akkurat som den sto ny i 1914.


Grünerløkka brannstasjon


Grünerløkka brannstasjon, kombinert brann- og politistasjon

Stasjonen i Thv Meyersgate 38 sto ferdig bygget i 1876 tatt i bruk 1878. Hele stasjonens styrke på ti mann fikk leiligheter på den nye stasjonen.

Stasjonen var satt opp med følgende utstyr, en slangevogn, fem håndsprøyter, en slangeslede, en transportvogn og en slede.

Bemanningen i 1878:
1 Underbrannmester
3 Formenn
6 Konstabler

Stasjonen ble nedlagt i 1972


Hegdehaugen brannstasjon


Hegdehaugen brannstasjon i Bogstadveien 33 ble opprettet i en leiet trevilla og tatt i bruk i 1879. Dette skulle være en midlertidig løsning, men stasjonen skulle bestå i 84 år, til Briskeby brannstasjon sto ferdig i 1963.

I tillegg til vaktstue inneholdt bygningen bolig for underbrannmesteren samt kvarter for stasjonens bemanning på syv gifte og fem ugifte brannkonstabler.

Bemanningen i 1879:
1 Underbrannmester
3 Formenn
6 Konstabler

Nedlagt i 1963


Vålerenga brannstasjon


En storbrann på Vålerenga 8. september 1887 var den direkte årsaken til opprettelsen av en brannstasjon på Vålerenga.

I 1889 ble det leid lokaler i St Halvardsgate 59 og stasjonen ble tatt i bruk 1890. Vålerenga brannstasjon fungerte nærmest som en filial av Grønland brannstasjon i de første årene med underbrannmesteren på Grønland som sjef. Stasjonen skulle bare være midlertidig siden en ny brannstasjon skulle bygges i Hedmarksgata. Dette ble aldri realisert og stasjonen fortsatte i lokalene på Galgeberg til den ble nedlagt i 1923.


Solli brannstasjon


Solli brannstasjon ble opprettet i 1892 i leide lokaler i Løkkeveien 4. I 1896 ble stasjonen flyttet til Skovveien 1. Når bilene ersattet hestene ble stallen omgjort til soverom og vognhallen utvidet.

Nedlagt i 1963

Bemanning i 1892:
1 Underbrannmester
2 Formenn
7 Konstabler


St. Hanshaugen brannstasjon


St. Hanshaugen brannstasjon ble opprettet i Bjerregaards 7 i 1902. Dermed hadde byen, på denne tiden fått åtte brannstasjoner. I likhet med Vålerenga brannstasjon ble også St. Hanshaugen opprettet på grunn av en storbrann.

Stasjonen ble nedlagt i 1925 etter bare 23 års tjeneste.

Bemanningen i 1902
1 Underbrannmester
3 Formenn
7 Konstabler


Grefsen brannstasjon


Grefsen brannstasjon ble etablert i Kjelsåsveien 69B i 1938. Den ble opprettet som hovedstasjon for Aker herred, noe den var inntil by-utvidelsen i 1948. Stasjonen dekket bydelene Sogn, Nordberg, Korsvold, Kjelsås, Grefsen, Linderud, Bjerke og Årvold.

Stasjonen ble nedlagt i 1992.

Brannstasjonen lå i en funkisbygning, som etter nedleggelsen har blitt ombygd til boliger.


Besserud Brannstasjon

Besserud Brannstasjon, tidligere brannstasjon i Holmenkollveien 83. To hus sammenbundet med en garasjedel. Opprinnelig oppført 1919 for skipsreder Halfdan Behrens.

I midten av 1920-årene ble bygningene ombygd til brannstasjon, også kalt Holmensæter brannstasjon, med brannsjefbolig. Brannstasjonen ble avløst av den nye brannstasjonen på Smestad 1931, men ble beholdt som bistasjon til 1940, senere i mange år brukt som bolig for kommunalt ansatte.


Smestad brannstasjon

Smestad brannstasjon ble først bygget på ingeniørvesenets tomt i Dalsveien i 1933,

I 1947 startet byggingen av “nye” Smestad og først i 1953 sto stasjonen ferdig med adresse Ullernchausseen 26. (Stasjonen på bilde til venstre). Den var da Europas mest moderne brannstasjon. Bilverksted og snekkerverksted ble også en del av den nye stasjonen.

Stasjonen ble i 2010 vedtatt revet på grunn av setningsskader og slitasje, og den ble revet i 2013.

Smestad brann- og ambulansestasjon ble offisielt åpnet 1. september 2011. Det er den første nye brannstasjonen i Oslo på nærmere 40 år og den første faste samlokaliseringen av brann og ambulanse i Oslo.

Brann- og ambulansestasjonen er på 3.000 kvadratmeter hvor brann- og redningsetaten disponerer to tredjedeler. I tillegg til separate vognhaller for etatene, lager og utrykningsgarderober inneholder første etasjen også bilverksted, røykdykkerverksted, slangeverksted og vaskehall. 


Kastellet brannstasjon


Den første brannstasjonen på Kastellet lå i leide lokaler på Bekkelaget. I 1940 sto dagens brannstasjon med adresse Ekebergveien 134 ferdig til bruk og en brannmester med seks mann under seg flyttet inn.

Stasjonen har de siste årene harr restverdiredning som spesialfunksjon. Med RVR-bilen bistår de brannvesen i et stort område rundt Oslo.


Bryn brannstasjon


Bryn brannstasjon ble bygget i 1940 som en 1-etasjers bygning i Tvetenveien 18.

Før det hadde det vært en brannstasjon på fyrstikkfabrikken på Helsfyr med bemannet brannvakt døgnet rundt. Dagens stasjon ble påbygget i 1966 slik at man fikk to etasjer og en ny port.

Bryn brannstasjon rykket for siste gang ut portene fredag 27. mars. Stasjonen må gi plass til det som skal bli Oslo brann- og redningsetats nye hovedstasjon. Løsningen har blitt en midlertidig stasjon på Eikenga på Hasle.


Hovedstasjonen


Etatens hovedstasjon er lokalisert i regjeringskvartalet i Oslo sentrum. De flyttet inn i stasjonen 10 mars 1941, men den offisielle åpningen var 1945. Stasjonen hadde fasiliteter man bare kunne drømme om og overgangen fra den gamle brannvakta ved Stortorget var stor.

Fra 1942 ble Norges Brannskole etablert på Hovedbrannstasjonen og her fortsatte skolen å ha sine lokaler helt til den flyttet til Grorud i 1960.

Stasjonen må snart gi plass til et ekspanderende regjeringskvartal og flytter inn i nye lokaler på Bryn.


Havnestasjonen


Havnestasjonen var lokalisert på Paulsenkaia der det nye Munchmuseet nå er bygget.

Mannskapene på sjøsprøytene hadde alltid bodd i båtene, men i 1966 ble Havnestasjonen tatt i bruk.

Stasjonen måtte fraflyttes i 2005 da den nye senketunnelen skulle bygges under havnebassenget. . Etaten har fremdeles en “Havnestasjon” selv om mannskapene er stasjonert på Hovedstasjonen.


Briskeby brannstasjon


Briskeby brannstasjon i Industrigata 3 sto ferdig i 1963. Samtidig ble de nærliggende stasjonene Hegdehaugen og Solli brannstasjon lagt ned.

Den nye stasjonen var romslig med utrykningsporter til fem biler, undervisningsrom, røykvernverksted og gymsal.

110-sentralen, som tidligere hadde vært lokalisert på Hovedstasjonen flyttet inn på Briskeby i 1999.

I 2017 ble det etablert en felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo og sentralen flyttet til Lysaker.


Grorud brannstasjon


Grorud brannstasjon er lokalisert på Rommen nord i Groruddalen er sto ferdig i 1972. Den voldsomme utbyggingen nord i byen krevde at en brannstasjon måtte etableres i Groruddalen.

Da stasjonen sto ferdig var det en topp moderne stasjon med nyskapende arkitektur og åpne løsninger.

Det ble i mange år gjennomført varme røykdykkerøvelser i et betonghus utenfor stasjonen.

I 2011 sto et nytt bygg som huser Boligseksjonen ferdig på stasjonsområdet.