Brannen i Roma år 64 e.Kr kan ha vært en av historiens største bybranner i fredstid. 200 000 mennesker husville. Brannen slukket eller døde ut først etter 5–6 døgn, for så å blusse opp igjen. Romerne brukte sannsynligvis en sprøyte som ble oppfunnet hele 2650 år f.kr av en greker ved navn Ktesibus.

De lærde strides om hvor det første brannvesenet ble organisert. Noen sier Roma og andre Alexandria. Vi skal konsentrere oss om Roma og det første forsøket på organisere et brannvesen.

Familia Publica

Den første beretningen om organisert brannvern finner vi fra det gamle Roma, hvor det allerede 300 år før Kristus fantes en slokkeavdeling kalt «Familia publica» sammensatt av slaver.

Ca. 600 slaver hadde denne oppgaven og slokkemetodene var meget primitive. Oppgaven til disse slavene var å varsle befolkningen ved brann og gjøre slokkeinnsats. I og med at de var slaver var det nok så som så med motivasjonen. Ved brann rykket de ut, men gjorde ingenting mens Marcus Licinius Crassus, som etablerte Familia Publica forhandlet med eieren om prisen.

Dette første forsøket på å etablere et brannvesen var ingen suksess noe neste forsøk så absolutt skulle være.

Vigiles

Keiser Augustus opprettet en nytt, kombinert brann og vekterkorps kalt «Vigiles» (nattvektere) 90 BC.  Dette var en gruppe på 7000 frie menn som sørget for beredskapen i en by med en befolkning på 1 million.

Opprettelsen av Vigiles korps spredte seg rundt i Europa i takt med roms erobringer. Blant Vigiles plikter var også å forbygge bann ved å advare huseierne mot uforsiktig med ild samt å påse at de hadde fylte vannkar i husene. De hadde også oppgaven med å straffe dem som brøt forskriftene. Ved Romerrikets fall ble også Vigiles lagt ned og man opplevde at man ikke lenger hadde et organisert brannvern.

Kirken

Etter Romerrikets fall henvendte folk seg til kirken for å få hjelp for det var opplest og vedtatt at brann var djevelens verk. I de dager ble branner sett på som straffedom sendt av vår herre for borgernes synder.

En løsning/slokkemetode var å ringe med en spesiell klokke som var innviet under religiøse seremonier og dynket med hellig olje. Brannklokkene skulle brukes mot torden, lyn og brann.

En slik brannklokke kan man finne i Sherborne Abbey og klokken av følgende innskrift:

LORD, QUENCH THIS FURIOUS FLAME ARISE, RUN. HELP. PUT OUT THE SAME.

Bybrannen i London 1666 brente middelalderens City of London på innsiden av den gamle romerske bymuren. Brannen ødela 13 200 hus, 87 sognekirker, den gamle St. Pauls katedral. Den store brannen begynte i bakeriet til Thomas Farriner i Pudding Lane. Det ble brukt velsignede klokker, men uten hell. I en Spansk beretning sies det at kirken bare hadde kjetterske klokker under storbrannen i London i 1666 og at dette var årsaken til at ikke brannen slukket.

Original løsning på Balkan

Visstnok skal man i Balkan ha kommet fram til at byens jomfruer skulle danse nakne rundt brannen for å stille ildens begjær.

I 1742 hadde Hertug Ernst August  av Sachsen-Weimar et annet godt råd. Alle byer skulle ha visse tre tallerkener  som hadde magiske tegn og bokstaver inngravert. Disse skulle kastes inn i flammene med ordene «Im Namen Gottes» Oslo brannmuseum har en slik tallerken i utstillingen.

Opp igjennom middelalderen var det svært liten fremdrift med hensyn til utvikling av slokkeutstyr. Brannslangen var ukjent fram til 1672. Riving av hus var en av de mest effektive slokkemidlene på den tiden.

Van der Heyden skrev det som mange regner som den viktigste læreboken om brannslokking i historien.

Van der Heyden forbedret i 1672 brannslangen og konstruerte den første brannsprøyten som kunne suge og trykke vann. Heyden er kjent som den moderne brannteknikks far.