March 1, 2016

Seniorforeningens kartavdeling

Det er oppdaget nye kart fra gamle Oslo