Hønefoss 2009

Et flott arrangement av Motorhistorisk klubb Ringerike og omegn i august 2009.

Vi vil takke Motorhistorisk klubb Ringerike og omegn ved Olav Simon som hadde gjort et artig arrangement med ulike opplevelser for deltakerene. Kjøreturen til Ringerike museum og turen videre til Helgelandsmoen var et av høydepunktene på turen.

Oslo Brann og Redning 150 år 2011. Trondheim brann og redning 150 år mai 2013. Bergen brann og redning 150 år august 2013.