Brannmuseet ligger i Grønlandsleiret 32, sentralt i Oslo.

Med hensyn til parkering er det få muligheter i gatene i området, men det finnes tre store parkeringshus under Grønland torg og galleriet (bussterminalen).

Nærmeste T-banestasjon ligger på samme torg og det er fem minutter gangavstand til museet.

Med buss er de to nærmeste holdeplassene, Oslo gate og Politihuset.

Brannmuseet

Kontaktskjema

Fra Museet

Støtt Brannmuseet

Brannmuseet blir drevet på frivillig basis med støtte fra Oslo brann- og redningsetat. Ønsker du å støtte vårt arbeide kan du melde deg inn i vårt historielag. Medlemskontingenten er for tiden kr.200,- pr. år. Betal dette inn på vårt kontonr.: 9001 681 7928

Husk å oppgi fullstendig navn, adresse, telefonnummer og e-post som du kan motta informasjon om brannmuseet på.