mars 1, 2016
Kristiania oppmålingsvesen_1887_2 kopi

Seniorforeningens kartavdeling

Det er oppdaget nye kart fra gamle Oslo